CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG

Giá: Liên Hệ

Số mũi khâu: 19000

Chất liệu: PE 13400

Chiều cao sợi: 50 mm

Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch

Màu sắc: Xanh / Xanh non

0127.350.6666